Sanja Preitschopf

Head of Back Office Sales & PPS

Ukvarja se s standardizacijo notranjih prodajnih procesov na vseh lokacijah, pri čemer se še posebej posveča materialnemu gospodarstvu in naročilom, istočasno pa bdi tudi nad potekom fakturiranja.