Raoul Siegert

Prokurist. Kontroling izdelave v Skupini

Vedno z enim očesom spremlja kazalnike izdelave na vseh lokacijah, podrobno pozna procese izdelave, se spozna na možnosti izboljšav in vodi projekte, ki obsegajo vse lokacije.