Martin Čuk

Obdelava naročil in vodenje procesa tiskanja

Spremlja stranke od ponudbe do dobave, svetuje glede alternativ in tehnične izvedljivosti ter predstavlja vezni člen med produkcijskimi enotami.