Color Quality Club

Mi sodimo v svetovni vrh

V preteklih letih je International Newspaper Color Quality Club tiskarske storitve naših časopisnih tiskarn vedno uvrščal med najboljše na svetu. Odličnousklajene priprave za tisk in sam tisk so predpogoj za naš tiskarski rezultat, ki predstavlja sam svetovni vrh v časopisnem tisku.

Za naše kliente/stranke to pomeni zanesljivo prikazovanje slik in oglasov s pomočjo tiska v skladu z ISO normami. Maksimalna natančnost tiska.

STAR CLUB – Klub zvezdnikov
Poskušali smo doseči zvezde na nebu in smo jih res dobili. Naši tiskarni druck: STYRIA in druck: CARINTHIA sta članici v klubu zvezdnikov. Klubu, ki je odprt samo za tiste tiskarne, ki so bile najmanj petkrat sprejete v Color Quality Club.

Članstvo so nam omogočili naši sodelavci s svojim trudom in prizadevanjem. Priznanje, ki ga tako hitro ne bo dosegel noben tekmec.

Color Quality Club je edino svetovno tekmovanje časopisov v kakovosti tiska. Vsake dve leti poteka boj za sprejem v Club. Žirija na osnovi tehničnih standardov ocenjuje trajno korektno kakovost tiska v obdobju treh mesecev.

Priti v klub se posreči samo tistim časopisom, ki lahko trajnostno postrežejo z visoko kakovostjo tiska. Trenutno je to na celem svetu samo 77 različnih časopisov.