Raster

Pitanje rezolucije

Ako cijenite slike koje ne sadrže ometajuće rasterske rozete, tada je novinski tisak, onako kako mi to radimo, kao stvoren za Vas! Naime, mi za Vas tiskamo u rasteru od 60 linija/cm. Što to znači? Na primjer, rasterske točkice kod rastera od 60 linija/cm upola su manje od onih kod rastera od 40 linija/cm, tako da ih ljudsko oko gotovo više ne može razlučiti kao pojedinačne točkice, stoga više nisu upadljive.

Načelno vrijedi sljedeće: Što je finiji raster, to se detaljnije mogu reproducirati gradacije tonskih vrijednosti, a da promatrač pritom ne opaža tvrde tonske gradacije.

Tiskamo Vaše novine u rasteru od 60 lin/cm

Širina rastera ili rasterska frekvencija predstavlja mjeru za rezoluciju tiskovnih rastera. Ona naznačuje koliko ima točkica u tisku po jedinici duljine. Mjerna jedinica se često navodi i kao linije po centimetru (L/cm) ili Lines per Inch (lpi), pri čemu linije po cm znače isto što i točkice po cm.

Finoća strukture točkica ograničena je iz razloga uvjetovanih tehnologijom tiska. Naime, moguća finoća rastera u znatnoj mjeri ovisi o svojstvima površine odabranog tiskarskog papira. Iz tog razloga se ograničavamo na sljedeće, uobičajene rasterske frekvencije:

  • Novinski tisak: 30 – 60 točkica/cm
  • Ofsetni tisak: 54 – 80 točkica/cm
  • Vrlo vrijedne tiskovine: do 200 točkica/cm

Prednosti rastera od 60 lin/cm u novinskom tisku

više detalja u svijetlom području

više strukture u tamnom području

bolja raspodjela boje

veća oštrina i oštriji detalji

zasićenije boje i kontrasti

veća dubina

sjajnije boje

humanije