Ovitak u novinskom tisku

Upadljivo umotano

Proizvodnja ovitaka više se ne mora odvijati u tisku iz arka! Proizvodimo ovitke u istom tiskarskom procesu kao i novine – s kratkim trajanjem pripreme.

Bezdrvni papir visoke bjeline za ovitke donosi veću upadljivost i nudi četiri stranice posebnog reklamnog prostora.