Novinski leci

Novo shvaćanje letaka u A4 formatu

Ima toliko promidžbenih sadržaja koji se rasporede točno na dvije stranice. Više od toga nije potrebno. U tu smo svrhu razvili odgovarajući letak A4 formata. U novinskom tisku. I to je novo! Bez obzira na to radi li se o reklamnom letku za pizzeriju, pozivnici, najavi nekog događanja ili reklamnom sižeu. Novinski je letak prikladan za sve.
  • dvostrano, za naklade od 50.000 primjeraka naviše
  • moguće je strojno ulaganje u novine
  • tiska se na debelom papiru visoke bjeline
  • više nije potreban tisak iz arka